DEELNAME REGLEMENT

STRONGSISTERRUN 2018

1. MINIMUMLEEFTIJD

De minimumleeftijd voor deelname van de StrongSisterRun is 14 jaar.

2. PRIJZEN

De StrongSisterRun is geen wedstrijd. Elke deelnemer die de finish haalt is een winnaar en ontvangt een herinneringsmedaille.

3. VASTSTELLING FINISH-MOMENT

De organisatie stelt het finish-moment vast en mag het finish-moment wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage).

4. WIJZE VAN VOORTBEWEGEN

Alle deelnemers moeten zich lopend voortbewegen over het door de organisatie uitgezette parcours en de hindernissen op de daarvoor bedoelde manier overwinnen.

5. STARTPOSITIE

De toewijzing van een startvak aan de deelnemers gebeurt door de organisatie.

6. TIJDREGISTRATIE

De organisatie stelt de finishtijd en de tussentijden van alle deelnemers vast met behulp van MyLaps. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie kan alleen goed gebeuren als de verstrekte chip/ tag op de goede manier wordt gedragen.

7.  DEADLINE/LAATSTE LOPER

Er is geen deadline voor de laatste loper.

8.  DISKWALIFICATIE/UIT DE RUN HALEN

De organisatie mag een deelnemer diskwalificeren als deze zich niet houdt aan dit deelnamereglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. De organisatie mag een deelnemer uit de run halen uit veiligheidsoverwegingen, op grond van medische overwegingen of als dit in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

9.  INSTRUCTIES ORGANISATIE

De deelnemers moeten de instructies van de organisatie opvolgen.

Deelnemers aan het evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen moeten daarvoor vooraf toestemming krijgen van de organisatie.

10. OVERIGE BEPALINGEN

  • Inschrijven kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Daarna wordt de reservelijst gevuld.
  • Als een deelnemer zich op het parcours wil laten begeleiden dan moet daarvoor van de organisatie schriftelijk toestemming zijn gekregen.
  • Het is mogelijk bij de startomgeving kledingstukken af te geven in de daarvoor bedoelde garderobe. Het is verstandig om in loopkleding naar het startvak te komen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in eventuele daarvoor bedoelde kleedaccommodaties inclusief de garderobe.
  • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
  • Wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk of per email aan de organisatie en/of MyLaps worden gemeld. Dat kan tot twee weken voorafgaand aan het evenement.
  • Als een deelnemer niet tijdig aan de financiĆ«le verplichting voor deelname voldoet, mag de organisatie deze deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderen.
  • De deelnemer beschikt over een zwemdiploma en moet kunnen zwemmen.
  • Het is verboden om onder invloed van alcohol en/ of drugs deel te nemen aan het evenement.
  • De deelnemer moet zich bij medicijngebruik goed voor laten lichten over mogelijke schade die dat oplevert bij fysieke inspanning. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per email gemeld worden aan de organisatie.
  • Bij windkracht sterker dan 6 beaufort, bij windstoten harder dan 75 km/uur en/of bij onweer wordt het Evenement in eerste instantie uitgesteld. Gaandeweg wordt bekeken of het evenement doorgang kan vinden of definitief afgelast dient te worden.

Vragen? Mail onze Sisters:

Volg StrongSisterRun:

Meld je hier aan voor de Nieuwsbrief

ONZE STRONGSISTERRUN PARTNERS